Doctoral candidate (Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies)

Contact

Max-Weber-Kolleg (Steinplatz 2) / Room 411 b (3. OG)

+49 361 737-2809

Visiting address

Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien
Steinplatz 2
99085 Erfurt

Mailing address

Universität Erfurt
Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien
Postfach 90 02 21
99105 Erfurt

Qian Zhao