Université d'Erfurt

Max-Weber-Kolleg

Prof. Dr. Martin Mulsow: Assoziierter Fellow/Sprecher der Kolleg-Forschergruppe

Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt

Universität Erfurt
Forschungszentrum Gotha
Postfach 100 561
99855 Gotha 

  • +49(0)361/737-1701 (Gotha)
  • +49(0)361/737-4451 (Universität Erfurt)
  • +49(0)361/737-2838 (Max-Weber-Kolleg)
  • +49(0)361/737-1709
  • martin.mulsow@uni-erfurt.de

Menu de navigation

Outils

Connexion et changer la langue