Université d'Erfurt

MAX-WEBER-KOLLEG

Diana Püschel: Verwaltungsmitarbeiterin/Geschäftsführung der Kolleg-Forschungsgruppe

Universität Erfurt
Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien
Postfach 900221
99105 Erfurt

Vetreten durch Valeria Wahl

Menu de navigation

Outils

Connexion et changer la langue