Beschreibung der Kurse

Einstufungstests

Die Einstufungstests finden in der ersten Vorlesungswoche nach Vereinbarung statt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mailbei der Lehrbeauftragten.

Niveau A1

Kurs A1

Anfänger ohne bzw. mit geringen Vorkenntnissen, Dauer: 1 Semester – 4 SWS. Dieser Kurs wird jeweils im Wintersemester angeboten.

úplní začátečníci nebo začátečníci s malými znalostmi, doba trvání – 1 semestr, 4 hodiny týdně, Tento kurz začíná vždy v zimním semestru.

Niveau A2

Kurs A2

Anfänger mit Vorkenntnissen, Dauer: 1 Semester – 4 SWS. Dieser Kurs ist die Fortsetzung des A1-Kurses, jeweils im Sommersemester.

začátečníci se základními znalostmi, doba trvání – 1 semestr, 4 hodiny týdně, Tento kurz je pokračováním kurzu A 1, začátek vždy v letním semestru.

Niveau B1

Kurs B1

Fortgeschrittene I. Dauer: 2 Semester à 4 SWS. Dieser Kurs fängt jeweils im Wintersemester an.

pokročilí I., doba trvání – 2 semestry, á 4 hodiny týdně, Tento kurz navazuje na kurz A 2, začíná vždy v zimním semestru.

Niveau B2

Kurs B2

Studierende, die an diesem Kurs teilnehmen möchten, melden sich bitte bei der Lehrbeauftragten.

zájemci o tento kurz se ohlásí u vyučující, která podá bližší informace.

Kursmaterialien

Als Kursmaterial werden folgende Kursbücher bearbeitet:

 • HOLÁ, Lída. Česky krok za krokem 1: Tschechisch Schritt für Schritt 1 : A1-A2. Praha : Akropolis, 2017. Czech step by step (Akropolis). ISBN 978-80-7470-131-3.
 • HOLÁ, Lída, Petra BULEJČÍKOVÁ a Silvie PŘEVRÁTILOVÁ. Česky krok za krokem 1: A1-A2 : pracovní sešit. Lekce 1-12. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 978-80-7470-133-7.
 • HOLÁ, Lída, Petra BULEJČÍKOVÁ a Silvie PŘEVRÁTILOVÁ. Česky krok za krokem 1: A1-A2 : pracovní sešit. Lekce 13-24. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 978-80-7470-133-7.
 • HOLÁ, Lída, Pavla BOŘILOVÁ & Zdena MALÁ. Česky krok za krokem 2: Tschechisch Schritt für Schritt 2. Praha : Akropolis, 2016. ISBN 978-80-86903-92-7. 
 • MALÁ, Zdena. Česky krok za krokem 2: Tschechisch Schritt für Schritt 2. Pracovní sešit. Lekce 1-10. Praha : Akropolis, 2016. ISBN 978-80-7470-108-5.
 • MALÁ, Zdena. Česky krok za krokem 2: Tschechisch Schritt für Schritt 2. Pracovní sešit. Lekce 11-20. Praha : Akropolis, 2016. ISBN 978-80-87481-66-0.  
 • BEDNÁŘOVÁ, Ivana, PINTAROVÁ, Magdalena. Communicative Czech: (elementary Czech). Praha: Univerzita Karlova, 2006. ISBN 80-901947-2-9. (Dieses Lehrbuch kann in der Universitätsbibliothek zum Kopieren ausgeliehen werden.)
 • REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech: (intermediate Czech). Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-713-5.

 

V kurzech pracujeme s těmito učebnicemi:    

 • Rešková, <st1:place w:st="on">I.</st1:place>, Pintarová, M. – Communicative Czech (Elementary Czech) (V univerzitní knihovně si tuto učebnici můžete zapůjčit ke kopírování.)
 • Holá, L. – Čeština krok za krokem
 • Rešková, I. , Pintarová, M. – Communicative Czech (Intermediate Czech)
Uhr Prag

Lehrveranstaltungen Sommersemester 2024

Montag

14:00 - 16:00

Dienstag

14:00 - 16:00

 

Mittwoch

Donnerstag

08:00 - 10:00 

Freitag

08:00 - 10:00