Beschreibung der Kurse

Einstufungstests

Die Einstufungstests finden in der ersten Vorlesungswoche nach Vereinbarung statt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mailbei der Lehrbeauftragten.

Niveau A1

Kurs A1

Anfänger ohne bzw. mit geringen Vorkenntnissen, Dauer: 1 Semester – 4 SWS. Dieser Kurs wird jeweils im Wintersemester angeboten.

úplní začátečníci nebo začátečníci s malými znalostmi, doba trvání – 1 semestr, 4 hodiny týdně, Tento kurz začíná vždy v zimním semestru.

Niveau A2

Kurs A2

Anfänger mit Vorkenntnissen, Dauer: 1 Semester – 4 SWS. Dieser Kurs ist die Fortsetzung des A1-Kurses, jeweils im Sommersemester.

začátečníci se základními znalostmi, doba trvání – 1 semestr, 4 hodiny týdně, Tento kurz je pokračováním kurzu A 1, začátek vždy v letním semestru.

Niveau B1

Kurs B1

Fortgeschrittene I. Dauer: 2 Semester à 4 SWS. Dieser Kurs fängt jeweils im Wintersemester an.

pokročilí I., doba trvání – 2 semestry, á 4 hodiny týdně, Tento kurz navazuje na kurz A 2, začíná vždy v zimním semestru.

Niveau B2

Kurs B2

Studierende, die an diesem Kurs teilnehmen möchten, melden sich bitte bei der Lehrbeauftragten.

zájemci o tento kurz se ohlásí u vyučující, která podá bližší informace.

Kursmaterialien

Als Kursmaterial werden folgende Kursbücher bearbeitet:

  • Rešková, I., Pintarová, M. – Communicative Czech (Elementary Czech) (Dieses Lehrbuch kann in der Universitätsbibliothek zum Kopieren ausgeliehen werden.)
  • Holá, L. – Tschechisch Schritt für Schritt
  • Rešková, I. , Pintarová, M. – Communicative Czech (Intermediate Czech)

 

V kurzech pracujeme s těmito učebnicemi:    

  • Rešková, <st1:place w:st="on">I.</st1:place>, Pintarová, M. – Communicative Czech (Elementary Czech) (V univerzitní knihovně si tuto učebnici můžete zapůjčit ke kopírování.)
  • Holá, L. – Čeština krok za krokem
  • Rešková, I. , Pintarová, M. – Communicative Czech (Intermediate Czech)
Uhr Prag

Lehrveranstaltungen Wintersemester 2022/23

Montag

10:00 - 12:00

Kliemann Tschechisch B1.1

12:00 - 14:00

Kliemann Tschechisch A1

 

Dienstag

10:00 - 12:00

Kliemann Tschechisch A1

12:00 - 14:00

Kliemann Tschechisch B1.1

Mittwoch

Donnerstag

Freitag