Olden-Jørgensen, Sebastian

foto

Associate professor
University of Copenhagen, Saxo-Institute
History Section
Njalsgade 80
DK - 2300 København S
Denmark

olden@hum.ku.dk

Homepage

Research interests
Early natural law theory in Denmark (Grotius to Pufendorf), Historiography and natural law in early 18th century Denmark
 

Projects
The interaction between natural law, moral philosophy and history in the historical works of the Danish historian, moral philosopher, playwright and essayist Ludvig Holberg (1684-1754)
Natural law at the University of Copenhagen

 

Selected bibliography concerning Natural law

  • Articles

"Den antikatolske Holberg: Kirke, stat og naturret i skyggen af Samuel Pufendorf" in Historisk Tidsskrift, 117, hæfte 1 (2017), p. 1-34.

"Saa at jeg har efterlevet en Historieskrivers uden at overtræde en Borgers Pligt" - naturret og historie i Holbergs behandling af enevældens indførelse 1660 in Ludvig Holbergs naturret, ed. Eiliv Vinje and Jørgen Magnus Sejersted (Bergen: 2012), p. 118-139.

"Robert Molesworth's An Account of Denmark as it was in 1692 (London 1694): A political Scandal and its Literary Aftermath" in Northern Antiquities and National Identities. Perceptions of Denmark and the North in the Eighteenth Century. Symposium held in Copenhagen August 2005, ed. Knud Haakonssen and Henrik Horstbøll [Historisk-filosofiske Meddelelser 101] (Copenhagen: 2008), p. 68-87.