Rørvik, Thor Inge

foto

Lecturer – History of Ideas
Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas
University of Oslo
P. O. Box 1020
N 0315 Oslo
Norway

t.i.rorvik@ifikk.uio.no

Homepage

Research interests
Philosophical historiography, History of danish and norwegian philosophy (18th and 19th Century), History of the danish and norwegian universities (18th and 19th Century)


Selected bibliography concerning Natural law

  • Articles

"Samuel Pufendorf - Natural Law, Moral Entities and the Civil Foundation of Morality" in Contemporary Philosophy: A New Survey. Philosophy of Justice (Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V, 2014), p. 61-73.

""Et formløst øyeblikk". Lovkomiteen av 1814" in Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie (Oslo: Pax Forlag, 2013), p. 26-41.

"Niels Treschow, Christian Krohg og straffelovens grunnsetninger" in Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie (Oslo: Pax Forlag, 2013), p. 85-108.

"Juristfilosofene. Den glemte integrasjonen av filosofi og rettsvitenskap i Danmark-Norge rundt 1800" in Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København (Oslo: Pax Forlag, 2013), p. 155-178.

“Schweigaard og filosofien“ in Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren, ed. Ola Mestad (Akademisk Publisering, 2009), p. 61-90.