Hellerstedt, Andreas

Hellerstedt

Associate professor of history
Mid Sweden University at Sundsvall
Department of Humanities and Social Sciences (HSV)

andreas.hellerstedt@miun.se
Homepage
 

Research interests
Early modern history of ideas, history of  political thought

Projects
1."Animal rights, animal souls, animal virtues in Nordic universities around 1700"
2. The natural law theories of professor Johan Ihre of Uppsala, ca 1738–1750

Selected bibliography concerning Natural law

  • Articles

'’Monstrum Rationis Status’: The Common Good and Reason of State in Dissertations from Uppsala University 1743–1747' in Early Modern Disputations and Dissertations in an Interdisciplinary and European Context, ed. Hanspeter Marti, Robert Seidel and Meelis Friedenthal (Leiden: Brill, 2020), p. 834–856.

'Att tala för bönder på latin: Universitetet som opinionsbildare vid 1743 års kris' in Förmoderna offentligheter, ed. Leif Runefelt and Oskar Sjöström (Lund: Nordic Academic Press, 2014), p. 109–128.

'Det rättfärdiga kriget i Simon Isogaeus Carla Seger-sköld' in Karolinska förbundets årsbok (2008), p. 7–39.

(with Maria Andersson) '’Ett nyttigt samtal med gossen’: Upplyst pedagogik och sekulariserad naturrätt i Den engelske flygarens resebeskrivning', in Lärda samtal: Festskrift till Erland Sellberg, ed. Andreas Hellerstedt and Emma Hagström Molin (Lund: Ellerströms, 2014), p. 165–183.