Jakobsen, Rolv Nøtvik

Research librarian
NTNU-Gunnerusbiblioteket
N-7491 Trondheim
Norway

noette57@hotmail.com

 

Research interests
Theology and literature, Homiletics, The cultural and scientific history of the 18th Century, Book history, Johan Ernst Gunnerus (1718-1774), Ludvig Holberg (1684-1754)
 

Projects
Holbergs ideologier


Selected bibliography concerning Natural law

  • Books

(forthcoming) Gud. Historie. Natur. J.E.Gunnerus i vitskapshistorisk lys (with a chapter dealing with his works on natural law).

  • Articles

"Holberg etter Pufendorf, Gunnerus etter Darjes, Schlegel før 1814: Om autoritetar og fridom i dansk-norsk natur- og folkerett på 1700-talet". In: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag 2013 s. 126-156

«Vekselbruk mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Holbergs Den politiske Kandestøber som replikk og eksempel til dei ulike utgåvene av Natur- og Folkeretten». Edda, Scandinavian Journal of Literary Research 2/2013: 130-145

“Johan Ernst Gunnerus - a conservative theologian and an enlightened scientist (?)” In Jakobsen, R.N.(red): Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. DKNVS Skrifter 2/2011: 75-107